KDO JSME
Jíž řadu let realizujeme programy, kurzy a kroužky zaměřené na rozvoj týmových dovedností, spolupráci, komunikaci, důvěru, poznání, sebepoznání, kreativitu a manažerských dovedností. Programy vytváříme pro skupiny a kolektivy pracovní, zájmové, školní i rodinné. Rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech našeho působení nám umožňují vytvořit právě pro vás program na míru. Každý program řešíme individuálně.
Za podpory Města Cheb a Domu dětí a Mládeže Sova Cheb jsme připravili nespočet akcí, aktivit a kurzů jak pro děti tak pro dospělé v minulých letech a ve své práci stále pokračujeme. Veškeré aktuality se dozvíte na naší facebookové stránce Zalezsi.cz z.s.

Město Cheb finančně podpořilo zalezsi.cz jednorázovou dotací na celoroční činnost v roce 2024